ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๓๕-๐๖ สายบ้านคลองเกษตรพัฒนา – บ้านไม้ล่าว หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองเกษตรพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศฯ

เอกสารประกวดราคา 10/2562

0