ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปรับระดับด้วยลูกรัง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.135-01 สายบ้านหนองคึม-บ้านโคกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ สายบ้านหนองคึม โคกใหญ่

รายละเอียด→
0

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.135-02 สายบ้านขามป้อมน้อย-บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2,4

Posted by:

ยกเลิกประกาศ

รายละเอียด→
0

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.135-02 สายบ้านขามป้อมน้อย – บ้านขามป้อม ม.2,4

Posted by:

ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา

รายละเอียด→
0
Page 4 of 4 1234