ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.135-01 สายวัดโพธาราม – บ้านไก่ฟ้า บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ

Posted by:

ประกาศฯ

เอกสารประกวดราคาฯ

รายละเอียด→
0

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จ้าง ปี 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จ้าง1 ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จ้าง ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

รายละเอียด→
0

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

รายละเอียด→
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนาเลา หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ ๑๓

Posted by:

7.ประกาศผู้ชนะ

รายละเอียด→
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเลา – บ้านโคกสะอาด ช่วงบ้านนาเลา หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองพุก หมู่ที่ ๖

Posted by:

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.5-6

รายละเอียด→
0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนาเลา หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ ๑๓

Posted by:

ประกาศประกวดราคา ม.๕-๑๓ N E๐๔/๒๕๖๓

เอกสารประกาศประกวดราคา ม.๕-๑๓ N

รายละเอียด→
0

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟละท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนาเลา หมู่ที่ ๕ ไปบ้านหนองไฮพัฒนา หมูู่ที่ ๑๓

Posted by:

4.ยกเลิกประกาศเชิญชวน ม.5-13

รายละเอียด→
0

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเลา – บ้านโคกสะอาด ช่วงบ้านนาเลา หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองพุก หมู่ที่ 6

Posted by:

ประกาศประกวดราคา2

เอกสารประกวดราคา E022563

รายละเอียด→
0
Page 1 of 4 1234